De Stichting

Op 17 maart 2021 is de ´Stichting Mathé van der Weiden´ opgericht met als doel:
"behouden van en bekendheid geven aan het artistieke werk van Mathé van der Weiden, sierkunstenaar te Haarlem (1890 – 1963). De Stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door beheer en documentatie van het werk; door onderzoek en publicaties; door het organiseren van, of bijdragen aan tentoonstellingen; het geven van lezingen."

Gevestigd te Haarlem
Postadres Liedeweg 81, 2065 AL Haarlemmerliede
KvK 82219303
E-mail: [email protected]

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
- Dr. Johannes van der Weiden, oud docent UvA, voorzitter
- Drs. Wim van der Weiden, founder/board member European Museum Academy, secretaris/penningmeester
- Drs. Marièlle Beek, directeur Perspekt, Haarlem, lid
- Drs. Mieke van der Wal, kunsthistoricus en publicist, lid

De middelen van de Stichting bestaan uit:
– Het onverdeelde deel van de kunstzinnige nalatenschap;
– Donaties en subsidies
– Sponsoring

De Stichting

Op 17 maart 2021 is de ´Stichting Mathé van der Weiden´ opgericht met als doel:
"behouden van en bekendheid geven aan het artistieke werk van Mathé van der Weiden, sierkunstenaar te Haarlem (1890 – 1963). De Stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door beheer en documentatie van het werk; door onderzoek en publicaties; door het organiseren van, of bijdragen aan tentoonstellingen; het geven van lezingen."

Gevestigd te Haarlem
Postadres Liedeweg 81, 2065 AL Haarlemmerliede
KvK 82219303
E-mail: [email protected]

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
- Dr. Johannes van der Weiden, oud docent UvA, voorzitter
- Drs. Wim van der Weiden, founder/board member European Museum Academy, secretaris/penningmeester
- Drs. Marièlle Beek, directeur Perspekt, Haarlem, lid
- Drs. Mieke van der Wal, kunsthistoricus en publicist, lid

De middelen van de Stichting bestaan uit:
– Het onverdeelde deel van de kunstzinnige nalatenschap;
– Donaties en subsidies
– Sponsoring

Biografie

Mathé van der Weiden (1890 - 1963), was een Haarlemse ´sierkunstenaar´ die vooral succes had in de periode tussen de twee wereldoorlogen. In die tijd had hij opdrachtgevers uit het hele land, zoals de Utrechtsche Assurantiemaatschappij, Thonet, Bruijnzeel en V & D; maar ook veel Haarlemse bedrijven en instellingen zoals kunsthandel Steffens, De Gekroonde Moor (het bekende sigarenmagazijn Van der Pigge), het Bisdom Haarlem en verschillende scholen en verenigingen. Een speciale categorie in zijn werk vormt de kleingrafiek (ex libris, briefhoofden, gelegenheidsgrafiek). Zijn vroege werken vertonen nog kenmerken van de Nederlandse variant van de Art Nouveau (de Nieuwe Kunst) maar het merendeel heeft trekken van de Art Deco. Hij maakte ook vrij werk, m.n. aquarellen en portrettekeningen. Gedurende dertig jaar was hij lid van ´Kunst Zij Ons Doel´, waarvoor hij ook toegepast werk heeft gemaakt, o.a. een exlibris, aankondigingen van tentoonstellingen en kunstbeschouwingen, het feestprogramma van het 125-jarig bestaan in 1946. Na zijn overlijden in 1963 is een ontwerp van zijn hand als lidmaatschapskaart (jaarkaart) gebruikt.

In 1985 zijn ongeveer 100 van zijn werken opgenomen in de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900, die nu deel uitmaakt van die van het Drents Museum. Sindsdien worden werken van hem regelmatig uitgeleend voor exposities. Ook is werk van hem afgedrukt in de Art Deco-agenda.

Bij verschillende gelegenheden is ook in Haarlem werk van hem getoond. Bij de tentoonstelling ´1913´ van het Frans Hals Museum in 1988 (75 jarig bestaan van het FHM) werd het publiek binnengeleid door een poort van Griekse Zuilen afgedekt met een grote door Van der Weiden gedecoreerde tympaan, een replica van de ingang van de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied (ENTOS) in Amsterdam Noord (1913). In 1992 werd de bezoeker van de tentoonstelling ´Van Koekamp tot Kurort´ in het Historisch Informatiecentrum Zuid-Kennemerland (nu Museum Haarlem) verwelkomd door een grote affiche van het ´Brongebouw in de Haarlemmerhout´ van zijn hand. Op de tentoonstelling ´De Bloei van Haarlem´ in 2001 was hij vertegenwoordigd met meerdere werken uitgeleend door het Drents Museum. In 2009 was werk van hem te zien op de Ex Libris-tentoonstelling in het Noord-Hollands Archief. Op de tentoonstelling ´Haarlem uit de boeken´ in Museum Haarlem in het voorjaar van 2019 was hij met drie werken in kleingrafiek vertegenwoordigd.

Op het internet zijn in gedigitaliseerde vorm werken van Mathé van der Weiden te zien op de website van het Drents Museum (bij goed zoeken 8 werken), van de VVNK (Vereniging van Vrienden van de Nieuwe Kunst) en van de KB.

Over Mathé van de Weiden zal in de loop van 2021 een biografie verschijnen die zal worden worden uitgebracht door Uitgeverij Waanders.

Werk

Toegepast werk (meestal opdrachten van bedrijven, organisaties en verenigingen)
 • Ontwerpen voor affiches
 • Vaandels
 • Monumentaal werk
 • Achitectuurtekeningen; ontwerpen voor interieur en meubelen
 • Toneeldecors
 • Omslagen van boeken, prospecti, bladmuziek
 • Ontwerpen voor glas in lood
 • Reclametekeningen in kranten en tijdschriften
 • Kleingrafiek: ex libris, gelegenheidsdrukwerk, koplijsten in tijdschriften en boeken, vignetten voor bedrijven en verenigingen, contributie- en sluitzegels
 • Insignes

Werk

Toegepast werk (meestal opdrachten van bedrijven, organisaties en verenigingen)
 • Ontwerpen voor affiches
 • Vaandels
 • Monumentaal werk
 • Achitectuurtekeningen; ontwerpen voor interieur en meubelen
 • Toneeldecors
 • Omslagen van boeken, prospecti, bladmuziek
 • Ontwerpen voor glas in lood
 • Reclametekeningen in kranten en tijdschriften
 • Kleingrafiek: ex libris, gelegenheidsdrukwerk, koplijsten in tijdschriften en boeken, vignetten voor bedrijven en verenigingen, contributie- en sluitzegels
 • Insignes
Vrij werk

 • Werken in het kader van de opleiding aan de Kunstnijverheidsschool en de M.O-opleiding (tekeningen naar gipsmodel, levend model, de natuur; ornamentontwerpen)
 • Landschappen in olieverf; landschapsschetsen
 • Modeltekeningen, gekleed en ongekleed
 • Portretten in olieverf, vetkrijt en potlood
 • Linoleumsneden
 • Stillevens in aquarel, pastel en (kleur)potlood
Geschriften

Mathé van der Weiden was ook schrijver. Hij heeft ruim 750 artikelen over kunst geschreven, voornamelijk recensies van tentoonstellingen in Haarlem. Daarvan is een register in de biografie opgenomen. De artikelen, door de auteur ingeplakt in 18 schoolschriften, bevinden zich in het Drents Museum.

Verzoek

We werken aan een zo compleet mogelijke lijst van werken (´oeuvre catalogus´). Voor het samenstellen daarvan is informatie over werken van Mathé van der Weiden van groot belang. Van een aantal werken is de verblijfplaats onbekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal portretten. Van andere is onduidelijk hoe ze tot stand zijn gekomen, en wanneer. Dat geldt bijvoorbeeld voor de affiche voor de Vrije Vrouwen Vereniging ´Kiesrecht voor Vrouwen´. Daarnaast is bekend dat schilderijen, aquarellen en tekeningen in particulier bezit zijn, waarvan we verder niets weten. Ieder die ons in dezen informatie kan verschaffen zijn we dankbaar.

Nieuws/activiteiten

 • Bekijk hier het jaarverslag 2021
 • Op 3 september 2022 heeft Johannes van der Weiden voor de leden van de Historische Vereniging Haerlem een lezing gegeven naar aanleiding van het door hem geschreven boek over zijn vader: ´Mathé van der Weiden. Sierkunstenaar´.
 • Op 28 oktober is het boek Mathé van der Weiden, sierkunstenaar (1890-1963) verschenen. Het is te koop bij de Stichting, in verscheidene museumshops, online en in de boekhandel (24,95 euro, ISBN 978 94 6262 379 8)
 • Er is overleg gaande over het organiseren van een tentoonstelling.
 • Er wordt gewerkt aan een oeuvre-catalogus van het kunstzinnige werk.

Doneren

Steun ons! Het werk voor de Stichting wordt verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De uitgave van de biografie Mathé van der Weiden. Sierkunstenaar, het organiseren van tentoonstellingen en het documenteren van de werken brengen veel kosten met zich mee.

Om deze kosten binnen de perken te houden heeft het Bestuur een crowfund-actie opgezet. Uiteraard is ieder bedrag welkom, maar graag doen wij iets terug: mede om het werk van Mathé van der Weiden meer bekendheid te geven.

Enkele suggesties: de donateur ontvangt voor
 • 35,00 euro: het boek 'Mathé van der Weiden, sierkunstenaar'.
 • 50,00 euro: het boek 'Mathé van der Weiden, sierkunstenaar' en een fraaie poster van 30x40 cm.
 • 100,00 euro: het boek, de poster en mogelijk de verwerving van een origineel werk van Mathé van der Weiden. (Er zijn twee werken beschikbaar.)

De donatie kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL32INGB0007783015 t.n.v. Stichting Mathé van der Weiden.